29 listopada 2019

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją przez Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy projektu pn. „OPRACOWANIE INNOWACYJNEGO SYMULATORA MEDYCZNEGO W POSTACI WIRTUALNEJ STRZYKAWKI TRENINGOWEJ W VR”, Realizowanego w ramach 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do złożenia ofert NA BADANIA ZEWNĘTRZNE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA TECHNOLOGII PRODUKCJI SZTUCZNEJ SKÓRY IMITUJĄCEJ SKÓRĘ NATURALNĄ ORAZ USŁUGI DRUKU 3D WRAZ Z POKRYCIEM SZTUCZNĄ SKÓRĄ.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe – technologia sztucznej skóry

Informacja o wyniku postępowania ofertowego oraz wyborze oferty


20 września 2019

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją przez Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego symulatora medycznego w postaci wirtualnej strzykawki treningowej w VR”, realizowanego w ramach 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do złożenia ofert na dostawę sprzętu oraz materiałów do budowy prototypu.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia oraz warunki postępowania znajdują się w załącznikach.

Inventionmed S.A. – zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Informacja o wyniku postępowania ofertowego oraz wyborze oferty