ESPI 14/2018 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 75% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA

By 28 lutego 2018 No Comments
Invention MED

Author Invention MED

More posts by Invention MED

Leave a Reply