PODWÓJNA IMMERSJA

InventionMed opracował innowacyjne na skalę światową rozwiązanie tzw. podwójnej immersji, które ma zastosowanie w technologii VR. Polega ono na symulowaniu działań dostarczających wrażenie immersji środowiska wizualnego oraz czucia poprzez wykorzystanie receptorów wbudowanych w elementy zarówno środowiska realnego jak i cyberprzestrzeni.

Rozwiązanie to umożliwia stworzenie mocno realistycznego środowiska do zastosowania m.in. w symulatorach medycznych. Dzięki temu, personel medyczny korzystający z technologii VR otrzymuje możliwość przeprowadzenia danych procedur w sposób bardzo zbliżony do prawdziwych zabiegów medycznych.