EBI 1/2018 – Żądanie wprowadzenia zmian w porządku NWZ

By 3 stycznia 2018 No Comments
no image added yet.

Version
Download51
Stock
File Size4.00 KB
Create Date3 stycznia 2018
Pobierz

Raport bieżący nr 1/2018

Data sporządzenia: 03-01-2018

Temat: Żądanie wprowadzenia zmian w porządku NWZ Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 3 i 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Treść raportu:

Zarząd Spółki Athos Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu EBI nr 12/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”), informuje, że do Emitenta wpłynęło żądanie wprowadzenia zmian w porządku obrad NWZ od akcjonariusza Emitenta posiadającego co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym Emitenta – Joyfix LTD.

Treść żądania wraz z projektem uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego w ramach subskrypcji prywatnej została przekazana w załączeniu.

Najpóźniej na 18 dni przed NWZ, Zarząd Emitenta przekaże zmieniony porządek obrad, uwzględniający żądania akcjonariuszy.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Cezary Jasiński – Prezes Zarządu

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply