Walne zgromadzenia - ARCHIWUM

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 06.10.2020 r. wraz z projektami uchwał

By 8 września 2020 No Comments
no image added yet.

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 października 2020 r. o godz. 9.00 w Bydgoszczy przy ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 12/3, w Kancelarii Notarialnej Ewy Opara. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Inventionmed S.A.

Projekty uchwał

Invention MED

Author Invention MED

More posts by Invention MED

Leave a Reply