Walne zgromadzenia - ARCHIWUM

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 4 stycznia 2016 r.

By 8 grudnia 2015 No Comments
no image added yet.

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 stycznia 2016 r. o godz. 11.00 w Toruniu przy ul. Łaziennej 32, w Kancelarii Notarialnej Łukasza Chwiałkowskiego. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

04.01.2016 r.

Zarząd Spółki Athos Venture Capital S.A. (Spółka) informuje, że żaden z akcjonariuszy Spółki nie zarejestrował się na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 4 stycznia 2016 r., o którego zwołaniu Spółka informowała w dniu 8 grudnia 2015 r. raportem bieżącym nr 43/2015. W związku z czym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na ten dzień nie odbyło się. Zarząd Spółki informuje, że w najbliższym możliwym terminie zostanie zwołane kolejne Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad jak w raporcie bieżącym nr 43/2015

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply