ESPI – Raport bieżący nr 9/2021

By 30 czerwca 2021 No Comments
no image added yet.

Version
Download3
Stock
File Size0.00 KB
Create Date30 czerwca 2021
Pobierz

Raport bieżący nr 9/2021

Data sporządzenia: 30-06-2021

Temat: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd Spółki Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2021 roku posiadały co najmniej 5% w głosach:
Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy – posiadająca łącznie 9.162.617 akcji Spółki, uprawniających do 9.162.617 głosów, co stanowiło 99,39% ogólnej liczby głosów na tym WZA oraz 18,07% głosów ogółem w Spółce.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Tomasz Kierul – Prezes Zarządu

Invention MED

Author Invention MED

More posts by Invention MED

Leave a Reply