EBI – Raport okresowy nr 5/2022

By 31 maja 2022 No Comments
no image added yet.

Version
Download8
Stock
File Size517.56 KB
Create Date31 maja 2022
Pobierz

Raport okresowy nr 5/2022

Data sporządzenia: 31-05-2022

Temat: Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2021 roku

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Treść raportu:

Zarząd Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, w nawiązaniu do raportu EBI nr 2/2022 z dnia 14 lutego 2022 r., w załączeniu przekazuje korektę raportu okresowego za IV kwartał 2021 r. (okres od 01.10.2021 do 31.12.2021 r.)

Korekta wynika z audytu sprawozdania finansowego za 2021 r. dokonanego przez biegłego rewidenta, w wyniku czego zmianie uległa prezentacja danych finansowych za IV kwartał 2021 rok (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale) oraz opis danych finansowych (część III raportu kwartalnego).

Dokonane zmiany zostały zaznaczone w raporcie kolorem czerwonym. Pozostałe dane nie uległy zmianie.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

 

Tomasz Kierul – Prezes Zarządu

 

 

 

 

Invention MED

Author Invention MED

More posts by Invention MED

Leave a Reply