EBI – Raport bieżący nr 8/2022

By 10 października 2022 No Comments
no image added yet.

Version
Download3
Stock
File Size111.83 KB
Create Date10 października 2022
Pobierz
Zarząd Spółki Inventionmed S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 29 czerwca 2022 r. (uchwały tego Zgromadzenia zostały przekazane do publicznej wiadomości raportem EBI nr 7/2022 z dnia 29.06.2022 r.) podjęło uchwałę w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Sulima.

Informacja, o której mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu ASO dotycząca nowego członka Rady Nadzorczej w załączeniu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Tomasz Kierul - Prezes Zarządu
IT Softblue

Author IT Softblue

More posts by IT Softblue

Leave a Reply