EBI – Raport bieżący nr 13/2022

By 10 października 2022 No Comments
no image added yet.

Version
Download5
Stock
File Size133.21 KB
Create Date10 października 2022
Pobierz
Zarząd Spółki Inventionmed S.A., w związku z zauważoną omyłką rachunkową w treści Uchwały nr 16 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 29.06.2022 r., w załączeniu przekazuje poprawioną treść przedmiotowej uchwały.
W protokole w zapisie uchwały nr 16 popełniono błąd rachunkowy, bowiem zgodnie z wnioskowaną uchwałą emisja z prawem poboru jest w stosunku 1:1, czyli na 1 starą akcję przysługuje 1 prawo poboru, przy czym 2 prawa poboru dają prawo do objęcia 1 akcji. W spółce dniu podjęcia uchwały było 50.696.789 akcji przy czym przedmiotowe Walne Zgromadzenie przewidywało podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji w stosunku 4:1 co na dzisiaj zostało zarejestrowane w KRS i tym samym jest 202.787.156 akcji, czyli praw poboru też jest 202.787.156, a że 2 prawa poboru dają prawo do objęcia 1 akcji to akcji powstanie maksymalnie 101.393.578 (202.787.156/2). Natomiast w uchwale omyłkowo wskazano, że akcji powstanie 101.393.580 (o 2 za dużo). A zatem należy sprostować ten oczywisty błąd rachunkowy
Błąd rachunkowy nie miał wpływu na ważność i skuteczność podjętych uchwał.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Tomasz Kierul - Prezes Zarządu
IT Softblue

Author IT Softblue

More posts by IT Softblue

Leave a Reply