EBI – Raport bieżący nr 12/2022

By 10 października 2022 No Comments
no image added yet.

Version
Download4
Stock
File Size20.00 KB
Create Date10 października 2022
Pobierz
Zarząd Spółki Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Spółka"), informuje, że powziął informację, iż na wniosek Spółki Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie ("KDPW") oświadczeniem nr 788/2022 z dnia 31.08.2022 r. postanowił dokonać wymiany (podziału) 52.696.789 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,40 zł w proporcji 1:4 i wyznaczyć dzień podziału na 6 września 2022 r., w wyniku czego łącznie będzie 202.787.156 akcji. Począwszy od tego dnia na rynku NewConnect notowanych będzie 101.787.156 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł. Natomiast 101.000.000 akcji nie jest wprowadzonych do obrotu na rynku NewConnect.
Zarząd Spółki wyjaśnia, że decyzja KDPW wydana została w związku z uchwalonym zmniejszeniem wartości nominalnej akcji Spółki przy jednoczesnym zwiększeniu ich ilości przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 29 czerwca 2022 roku. Treść uchwał Walnego Zgromadzenia została podana do publicznej wiadomości raportem EBI nr 7/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna: § 98 ust. 3 Załącznika Nr 2 do Regulaminu ASO - "Zasady obrotu instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie obrotu".

 

  • Tomasz Kierul - Prezes Zarządu
IT Softblue

Author IT Softblue

More posts by IT Softblue

Leave a Reply