EBI 6/2020 – Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r.

By 18 maja 2020 No Comments
no image added yet.


  • Version
  • 60 Pobierz
  • 0.00 KB File Size
  • 1 File Count
  • 18 maja 2020 Create Date
  • 20 maja 2020 Last Updated
  • Pobierz

Raport bieżący nr 6/2020

Data sporządzenia: 18-05-2020

Temat: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:

Zarząd Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 1/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego Spółki za 2019 r.

 

Zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 1/2020 pierwotny termin publikacji raportu rocznego został określony na dzień 1 czerwca 2020 r.

 

W wyniku zmiany, nowy termin publikacji raportu rocznego Spółki za 2019 r. zostaje ustalony na dzień 3 lipca 2020 r.

 

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego wynika z pandemii wirusa SARS-COV-2 (koronawirus), która wydłużyła proces przygotowania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 r., a także wpłynęła na wydłużenie czasu badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta, w związku z czym zasadne było ustalenie nowego terminu przekazania raportu rocznego.

Jednocześnie Spółka informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2020 r. nie uległy zmianie, a ewentualne zmiany dat publikacji raportów będą przekazywane przez Spółkę w formie raportów bieżących.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

 

Cezary Jasiński – Wiceprezes Zarządu


FileAction

Invention MED

Author Invention MED

More posts by Invention MED

Leave a Reply