Aktualności

InventionMed S.A. planuje przejście na GPW jeszcze w tym roku

By 15 czerwca 2018 No Comments

InventionMed S.A. – notowana na NewConnect innowacyjna polska spółka technologiczna działająca w segmencie medycznym – planuje przejście na główny rynek warszawskiej giełdy. 28 czerwca w trakcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki zapadnie decyzja w tej kwestii.  Zmianie rynku notowań nie będzie towarzyszyć emisja akcji.

Debiut na głównym rynku warszawskiej giełdy planowany jest jeszcze w tym roku. Przenosiny z NewConnect na GPW nie będą się jednak wiązały z emisją akcji. Spółka obecnie nie poszukuje finansowania a środki, którymi dysponuje są wystarczające do wprowadzenia na rynek flagowego urządzenia InventionMed o nazwie TutorDerm.

Przejście na główny rynek giełdy jest kolejnym etapem konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju naszej spółki. Pozwoli nam to na dotarcie do szerszego grona inwestorów, zwiększenie swojej wiarygodności i rozpoznawalności, również wśród potencjalnych partnerów biznesowych z zagranicy – komentuje Tomasz Kierul, Prezes Zarządu InventionMed S.A.

Komercjalizacja pierwszego urządzenia InventionMed zaplanowana jest na koniec I kw. 2020 r. a uzyskanie progu rentowności projektu TutorDerm najpóźniej w 2021 r. Spółka planuje także osiągnięcie poziomu 30% udziału przychodów ze sprzedaży zagranicznej na koniec 2020 r., na takich rynkach jak Europa Zachodnia, Stany Zjednoczone oraz rynki azjatyckie m.in. Japonia, Chiny, Malezja, Tajwan, gdzie buduje już swoją rozpoznawalność.

Pod koniec maja zostaliśmy zaproszeni do udziału w wydarzeniu GoforIsrael, organizowanym w Chinach, w Foshan. Konferencja ta skupia się na łączeniu globalnych inwestorów z najbardziej innowacyjnymi izraelskimi firmami technologicznymi. Dlatego jako polska spółka poczuliśmy się wyróżnieni, że możemy zaproponować swój produkt na arenie międzynarodowej. Udział w wydarzeniu pokazał, jak duże zainteresowanie wzbudza nasz projekt na rynku chińskim, który oceniamy jako bardzo perspektywiczny i widzimy na nim wiele możliwości do dalszego rozwoju – podsumowuje Tomasz Kierul.

InventionMed S.A. rozpoczęło już działania mające na celu wejście na GPW jeszcze w tym roku. Spółka nawiązała już współpracę z kancelarią prawną, która ma pomóc w odpowiednim przeprowadzeniu całego procesu.

Invention MED

Author Invention MED

More posts by Invention MED

Leave a Reply