Historyczne dane finansowe

29 stycznia 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło uchwałę o zmianie profilu działalności oraz o zmianie nazwy Spółki.

Przed zmianami, Emitent pod nazwą Athos Venture Capital S.A. (wcześniej Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.) świadczył usługi na rynku kapitałowym. Podstawowa działalność była ukierunkowana na pośrednictwo finansowe i doradztwo związane z rynkiem papierów wartościowych.

Obecnie, Emitent posługujący się nazwą InventionMed S.A., działa w sektorze medycznym i specjalizuje się w tworzeniu symulatorów medycznych w technologii wirtualnej rzeczywistości w obszarze dermatologii klinicznej i estetycznej.

Historyczne dane finansowe Emitenta (z okresu przed zmianą profilu działalności) znajdą Państwo w pliku poniżej:

Historyczne dane finansowe

Prognozy finansowe

InventionMed S.A. nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych na żaden okres sprawozdawczy.

Dywidenda

  • 2017 – Emitent nie wypłacał dywidendy z zysku za 2016 rok
  • 2016 – Emitent nie wypłacał dywidendy z zysku za 2015 rok
  • 2015 – Emitent nie wypłacał dywidendy z zysku za 2014 rok
  • 2014 – Emitent nie wypłacał dywidendy z zysku za 2013 rok