Zarząd

Tomasz Kierul

Prezes Zarządu

Specjalista w zakresie zarządzania projektami. Posiada bogate doświadczenie w tworzeniu i koordynowaniu projektów IT oraz kreacji innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych.

Od kilku lat zasiada w zarządach polskich spółek zajmujących się dostarczaniem oraz rozwojem innowacyjnych usług IT. Ponadto, działając na rzecz firm szkoleniowych oraz fundacji regionalnych, wspierał rozwój sektora teleinformatycznego poprzez podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności branży oraz integrowanie środowisk biznesowych i naukowych.

W czasie swojej kariery skutecznie realizował projekty dla instytucji prywatnych jak i publicznych m.in. dla Parlamentu Europejskiego, Ministerstw, Urzędów Miejskich, ale również dla firm takich jak: Siemens, czy Asseco.

Jest absolwentem Wydziału Telekomunikacji i Elektrotechniki na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy na specjalizacji z informatycznych systemów sterowania i zarządzania. Swoją ekspercką wiedzę poszerzał uczestnicząc w kursach, m. in. z zakresu zarządzania projektami oraz ochrony informacji niejawnych, a także zdobywając kolejne certyfikaty, jak certyfikat MLPP z prowadzenia projektów według metody Lenta.

Rada nadzorcza

Prof. dr hab. med. Lidia Rudnicka

Klinicysta o międzynarodowej renomie oraz ekspert w zakresie chorób włosów, chorób autoimmunizacyjnych i nowotworów skóry.
Swoją karierę zawodową rozpoczynała jako asystent w Zakładzie Immunopatologii Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. W latach 1987-1998 pracowała jako asystent adiunkt w Klinice Dermatologicznej AM.

W kolejnych latach prof. Rudnicka pracowała w laboratoriach National Institutes of Health w Bethesda, USA, odbywała 3 miesięczne stypendium naukowe na Uniwersytecie w Liege w Belgii oraz przebywała na ponad dwuletniej praktyce w Klinice Dermatologii uniwersytetu Thomasa Jeffersona w Filadelfii w USA.

Obecnie prof. Rudnicka pełni funkcję kierownika Kliniki Dermatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Jest autorką ponad 200 publikacji oraz bierze czynny udział w działalności wielu towarzystw międzynarodowych.
Aktywność popularnonaukowa prof. Lidii Rudnickiej dotyczy głównie popularyzacji wiedzy na temat profilaktyki i wczesnego wykrywania czarniaka (m.in. akcja „Czerniak-Stop”).

Prof. Rudnicka i współpracujący z nią dermatolodzy stworzyli fundamenty nowej metody diagnostycznej w dermatologii, trichoskopii.
Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, po zrobieniu specjalizacji II w 1994 r., w tym samym roku, otrzymała tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie pracy „Rola transformującego czynnika wzrostowego beta w patogenezie twardziny układowej”. Siedem lat później, w roku 2001, uzyskała tytuł profesora medycyny.

Więcej

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Barbara Zegarska

Specjalista z zakresu dermatologii i wenerologii a także specjalista alergologii z ponad 30 letnim doświadczeniem.
Przez 18 lat sprawowała funkcję dyrektora Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Bydgoszczy, a od 2001 r. pełni funkcję kierownika Katedry Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu.

Jest również konsultantem wojewódzkim ds. dermatologii i wenerologii, województwa kujawsko-pomorskiego, członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (PTD), przewodniczącą Oddziału Bydgoskiego PTD i v-ce przewodniczącą Sekcji Dermatologii Estetycznej PTD, członkiem EADV (Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii) i Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych.

Od ponad 14 lat zajmuje się zabiegami odmładzającymi oraz kosmetologią leczniczą i pielęgnacyjną.
Prof. Zegarska jest autorem i współautorem ponad 100 prac naukowych opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych z zakresu dermatologii, alergologii, dermatologii estetycznej oraz nowotworów skóry. Aktywnie angażuje się w projekty naukowe, organizację konferencji naukowych, warsztatów interaktywnych oraz promocyjnych akcji zdrowotnych.

Prof. Zegarska ukończyła Pomorską Akademię Medyczną w Szczecinie w 1979 r., uzyskując dyplom lekarza medycyny. W 1988 r. przystąpiła do egzaminu specjalizacyjnego, otrzymując z wyróżnieniem tytuł specjalisty II stopnia w zakresie dermatologii i wenerologii. Następnym krokiem w jej karierze zawodowej było uzyskanie w 1993 r. tytułu doktora nauk medycznych, a rok później, w 1994 r., kolejnej specjalizacji II stopnia z zakresu alergologii. W 2010 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Mechanizmy starzenia się skóry w aspekcie badań klinicznych, morfologicznych i immunomorfologicznych” otrzymała tytuł doktora habilitowanego w zakresie medycyny w dziedzinie dermatologia.

Więcej

dr Kinga Kierul

Przez lata międzynarodowej kariery naukowej publikowała prace badawcze z zakresu biotechnologii, uczestniczyła konferencjach naukowych oraz była beneficjentką prestiżowych grantów badawczych, m. in. niemieckiego Ministerstwa Edukacji oraz Badań i Rozwoju czy Komisji Europejskiej. Autor szeregu nowatorskich pomysłów w zakresie biotechnologii i bioinformatyki. Praktyczne doświadczenie w komercjalizacji wyników badań naukowych.

Skutecznie łączy pracę naukową z biznesem – komercjalizacją wyników badań naukowych. W Spółce Softblue S.A. odpowiada za tworzenie i wdrażanie innowacyjnych projektów z zakresu biotechnologii.

Absolwentka Biotechnologii na Wydziale Rolnym Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. W 2006 roku podjęła studia doktoranckie na berlińskim Uniwersytecie Humboldta w Instytucie Genetyki Bakterii, gdzie do 2010 roku pełniła funkcję asystenta profesora i nauczyciela akademickiego. W 2012 roku obroniła pracę doktorską pod tytułem „Comprehensive proteomic study of Bacillus amyloliquefaciens FZB42 and its responseto plant root exudates“. (“Kompleksowe badania proteomiczne bakterii Bacillus amyloliquefaciens FZB42 i ich wpływ na wysięki roślin korzeniowych”).

Więcej

Iwona Kierul

Absolwentka dwóch kierunków na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Uczestnik wielu szkoleń z Prawa Zamówień Publicznych, od wielu lat specjalista w tej branży. Ww. doświadczenie zdobyła podczas pracy w branży teleinformatycznej na pograniczu pracy z klientem publicznym i prywatnym.

Jan Trzciński

Absolwent Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy na Wydziale Telekomunikacji i Elektrotechniki.

Od ponad 10 lat z powodzeniem prowadzi własną działalność gospodarczą. Jako full stack developer tworzy zaawansowane rozwiązania informatyczne dla lokalnych i globalnych marek, takich jak np.: VW, Nutricia Medyczna, Atlas, Oknoplast, TVN, Jean Louis David, Ustronianka, Diagnostyka, GPEC.

dr inż. Władysław Kierul

Doktor nauk technicznych Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Wieloletni wykładowca w Instytucie Telekomunikacji Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczym im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Wykładowca szeregu uczelni Polskich i zagranicznych. Ekspert w zakresie projektów IT. Specjalista zastosowania metod matematycznych w programowaniu komputerowym.

W swojej karierze zawodowej Pan Władysław Kierul koordynował prace w pracowni projektów organizacji inwestycji przy Pomorskim Zjednoczeniu Budownictwa Przemysłowego w Bydgoszczy na stanowisku starszego projektanta. Bogate doświadczenie związane z komputeryzacją zarządzania, metodami statystycznymi oraz modelowaniem matematycznym zaowocowało zawiązaniem współpracy z Najwyższą Izbą Kontroli.
Więcej