ESPI – Raport bieżący nr 8/2021

By 2 czerwca 2021 No Comments
no image added yet.


  • Version
  • 104 Pobierz
  • 0.00 KB File Size
  • 1 File Count
  • 2 czerwca 2021 Create Date
  • 2 czerwca 2021 Last Updated
  • Pobierz

Raport bieżący nr 8/2021

Data sporządzenia: 02-06-2021

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 30 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu: Zarząd Spółki Inventionmed S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r., które odbędzie się o godz. 11.00 w Bydgoszczy przy ul. Ks.

Augustyna Kordeckiego 12/3. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do

głosowania przez pełnomocnika

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Tomasz Kierul – Prezes Zarządu

załącznik nr 1 do raportu ESPI 8-2021

załącznik nr 2 do raportu ESPI 8-2021

załącznik nr 3 do raportu ESPI 8-2021

 

 


FileAction

Invention MED

Author Invention MED

More posts by Invention MED

Leave a Reply